Cursus DLP (Incompany)

Cursus DLP (Incompany)

Werkt u met of in verontreinigde (water)bodem? Dan moet volgens de huidige regels een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) continu bij de werkzaamheden aanwezig zijn. Na het volgen van de cursus DLP kunt u de rol van deskundig leidinggevende projecten vervullen bij werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Deze cursus gaat ook in op de rol van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon en het aspect asbestherkenning. Het vereiste werk- en denkniveau is MBO.

Wij bieden deze opleiding tot DLP aan voor uitvoerders, werkvoorbereiders, toezichthouders, projectleiders, leidinggevenden bij aannemersbedrijven en voor iedereen die in een werksituatie met verontreinigde bodem werkt.

Cursusinhoud:

 • wanneer is er sprake van werken met verontreinigde (water)bodem?;
 • wat is verontreinigde (water)bodem? Uitleg over verschillende verontreinigingen, eigenschappen etc.;
 • welke rollen/partijen zijn er op een sanering en wie heeft welke verantwoordelijkheid?;
 • uitleg over relevante wetgeving (Arbowet, Waterwet, Wet bodembescherming en Wet milieubeheer);
 • uitleg over diverse normen en richtlijnen die van belang zijn in dit kader;
 • wanneer is een V&G plan van toepassing? Waaraan moet deze voldoen?;
 • wat is een logboek?;
 • bepalen en controleren van de veiligheidsklasse;
 • gasmeten, de theorie (hoe werkt het?) en de praktijk (Hoe doe ik het? Met welke apparaten? Hoe zien die eruit? En wat is meetstrategie?);
 • welke maatregelen moeten er genomen worden en hoe kun je deze praktisch toepassen?;
 • alle nodige informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.

De theorie en de praktijkvoorbeelden zijn toegespitst op de situatie bij het werken in of met verontreinigde (water)bodem. Daarnaast geeft de cursus medewerkers inzicht in het takenpakket van de DLP-er en andere betrokken deskundigen en instanties.

De cursus omvat:

 • een USB-stick met een handboek met cursusmateriaal, incl. hand-out van de presentatie;
 • praktijkopdracht om kennis in de praktijk te oefenen (incl. gasmeten);
 • een examen.

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in:

 • de begrippen: milieu, arbo en veiligheid, saneringsplan/ BUS melding, interventiewaarde, gevallen van ernstige bodemverontreiniging, grond, grondwater, (water)bodem, risico gestuurd werken, arbeidshygiënische strategie, meetstrategie, veiligheidsklasse, LD50, grenswaarde, acute en chronische symptomen, PBM, BRL, PID meter, gasmeetbuisje, Ex/Ox etc;
 • inzicht en kennis van de publicatie CROW 400, de BRL 7000 incl. protocollen;
 • wet- en regelgeving met betrekking tot werken in of met verontreinigde (water)bodem;
 • de inhoud van de functie van DLP en KVP;
 • communiceren bij werken in of met verontreinigde (water)bodem (tegengestelde belangen);

Voor cursusdata: zie het nieuws op deze website.

Cursusduur/tijden:

Dagelijks van 8:00 uur tot 16:00 uur.

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers per groep/dag.

Kosten cursus:

€ 6.500 (exclusief 21% BTW en de publicatie 400).

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.