Cursus gasmeten

Cursus gasmeten

KP Adviseurs organiseert samen met RAE Benelux BV de cursus Gasmeten ter voorbereiding op het R-DLP examen. Deze cursus wordt vanaf nu on demand verzorgd. On demand betekent op je eigen moment en zelfgekozen plek, mits er internet aanwezig is. De cursus duurt ongeveer drie uur (die ook in stukjes gevolgd kan worden). In de cursus zijn vragen verwerkt die minimaal voor 75% goed beantwoord moeten worden. Als dat lukt ontvangt je een certificaat.

Doelgroep:

Deze cursus Gasmeten is gericht op medewerkers die als R-DLP een bodemsanering begeleiden en is vanaf januari 2019 verplicht vanaf veiligheidsklasse rood vluchtig. Ook is deze cursus geschikt voor veldwerkers die bodemonderzoek uitvoeren en milieukundige begeleiders.

Cursusinhoud:

Aan de hand van de eind- en toetstermen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • theorie omtrent gasmeten (vol%, ppm, kookpunt, vlampunt, dampspanning, grenswaarde (STEL, TWA, LOW, HIGH));
  • uitleg over de PID meter, welke stoffen dit meetinstrument kan meten, uitleg over het verschil tussen een 9,8 Ev lamp, 10,6 Ev lamp en een 11,7 Ev lamp;
  • de voor- en nadelen van het gebruik van de verschillende lampen en wanneer je welke lamp het beste kan inzetten;
  • tevens wordt de term correctiefactor uitgelegd (incl. bespreken TN106);
  • uitleg over stof specifieke sensoren (H2S, LEL, O2 en HCN);
  • uitleg over het gasmeetbuisje;
  • de meetinstrumenten worden in beeld gebracht en stap voor stap wordt de werkwijze uitgelegd.

Cursusduur/tijden:

De cursus duurt 3 uur.

Interesse?

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.