Certificeringen

Certificeringen

KP Adviseurs BV hecht bijzonder veel waarde aan kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid. Daarom laten wij onze systemen regelmatig toetsen en certificeren.

Bedrijfsbreed hebben wij de volgende certificaten:

 • NEN-EN-ISO 9001: 2015 kwaliteitssysteem;
 • VCA 2017 / 6.0;
 • procescertificaat voor asbestinventarisatie (uitvoering van asbestinventarisaties in gebouwen en objecten);
 • BRL SIKB 2000-cerficaat (Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) met het onderliggende VKB-protocollen VKB2001, VKB2002, VKB2003 en VKB2018;
 • BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering) met onderliggend VKB-protocol VKB6001.

Met deze kwaliteitssystemen tonen wij aan dat wij:

 • efficiënt en veilig werken;
 • werkzaamheden en werkprocessen beheersen;
 • duurzaamheid nastreven;
 • risico's verminderen;
 • de kwaliteit van onze organisatie en processen dagelijks verbeteren;
 • meer tevreden klanten bereiken.

Tevens zijn wij actief lid van onderstaande brancheorganistaties:

 • Netwerk Groene Bureaus de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek;
 • VOAM de brancheorganisatie voor onderzoeks- en adviesbureaus op het gebied van asbest en andere milieugevaarlijke stoffen, Chroom 6, binnenklimaat en biologische agentia.

Dit alles met als hoofdoel het kwaliteitsniveau van ons bedrijf zo hoog mogelijk te houden.

Proces certificaat Asbestinventarisatie
BRL SIKB 6000 (VKB protocol 6001)
BRL SIKB 2000 (VKB protocollen 2001,2002,2003,2018)
VCA 2017/6.0
NEN-EN-ISO 9001-2015 kwaliteitssysteem