Met welke blik kijken wij?

"Wij willen onze opdrachtgevers volledig ontzorgen door met praktische uitvoerbare oplossingen voor milieuvraagstukken te komen".

Media & blogs

Nieuwsbericht

Ter nagedachtenis aan Adrie Stikvoort

Nieuwsbericht

Het ongeschikt maken van verblijfplaatsen

Nieuwsbericht

KP Adviseurs bouwt aan een zo energieneutraal mogelijk nieuw pand.

Nieuwsbericht

Leer niet om te kunnen werken maar werk om te leren!

Nieuwsbericht

Ecologische begeleiding bij ontheffingstraject vleermuizen

Nieuwsbericht

Uitdagend sloop-en saneringsmanagementproject

Verder
lezen?

Ja, graag

Trainingen

Onze trainingen zijn uiterst praktijkgericht. Onze trainers zijn dagelijks als adviseur in de praktijk werkzaam. Hierdoor zijn de trainingen praktisch en actueel. De geleerde vaardigheden worden direct gekoppeld aan uw eigen werkomgeving.

Training asbestherkenning

Cursus DLP (Incompany)

Cursus Herhaling DLP (1 dagdeel)

Cursus gasmeten

Online scan

Wat weet jij (al) van milieuvraagstukken?