Privacyverklaring

Privacyverklaring KP Adviseurs BV

Beste bezoeker. In deze verklaring maken wij duidelijk hoe we omgaan met uw gegevens en waarom we dit doen. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KP Adviseurs BV (hierna KP Adviseurs) kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KP Adviseurs en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KP Adviseurs verstrekt.

KP Adviseurs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam;
  • uw bedrijfsnaam;
  • het onderwerp en de inhoud van het contactbericht op de website;
  • uw e-mailadres;
  • de inhoud van uw e-mail berichten;
  • uw IP-adres, op de achtergrond.

Waarom wij gegevens nodig hebben

KP Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u onverhoopt telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan KP Adviseurs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

KP Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

KP Adviseurs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van KP Adviseurs worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KP Adviseurs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet met opzet aan derden verstrekt.

Google analytics en Outgrow

KP Adviseurs maakt gebruik van Google Analytics en Outgrow om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U kunt het privacy beleid van Google raadplegen voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan KP Adviseurs te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KP Adviseurs heeft hier geen invloed op. KP Adviseurs heeft Google geen toestemming gegeven om via KP Adviseurs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kp-adviseurs.nl. KP Adviseurs zal zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

KP Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door KP Adviseurs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KP Adviseurs op via info@kp-adviseurs.nl.

kp-adviseurs.nl is een website van KP Adviseurs.

KP Adviseurs is als volgt te bereiken:

Post- en bezoekersadres: Dorpstraat 50, 3411 AG te Lopik

Inschrijvingsnummer KvK: 30203750

Telefoon: 0348-478050

e-mailadres: info@kp-adviseurs.nl