Wat is een asbestinventarisatie?

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbest inventarisatie is een onderzoek, van een gebouw of object, naar de aanwezigheid van asbest. Een asbestinventarisatie brengt in kaart of er asbest aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige (DIA) van een gecertificeerd bedrijf.

Waar bestaat een volledig asbestinventarisatie uit?

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage. Hiervoor moeten alle ruimten van het gebouw onderzocht zijn.

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de verplichting om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Sinds juli 1993 is het gebruik en het op voorraad hebben van asbest in Nederland verboden. Daarom is het bij gebouwen van voor het bouwjaar 1994 vaak asbest toegepast en is het verplicht een asbestinventarisatie uit te laten voeren wanneer u gaat slopen of renoveren.

Daarnaast dient een asbestinventarisatie te gebeuren wanneer u:

  • asbesttoepassingen wilt laten saneren;
  • renovatie en/of sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren;
  • de risico's voor gebruikers/huurders in kaart wilt laten brengen;
  • een omgevingsvergunning aan wilt vragen;
  • wilt aan- of verkopen.

Zorg ervoor dat de asbestinventarisatie op orde is, zodat u tijdens uw project zo min mogelijk vertraging op loopt!

Geldigheid asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatierapport blijft 3 jaar geldig zolang het representatief is voor de huidige situatie. Door aanpassingen zoals een verbouwing, wijziging van gebruik en/of externe invloeden kan de actuele situatie van het gebouw afwijken van de omschrijving in het rapport. Een aanvullende asbestinventarisatie en rapportage kunnen dan nodig zijn.

Asbestinventarisatie laten uitvoeren door KP Adviseurs BV

Onze asbestinventarisaties sluiten naadloos aan op uw specifieke vraag. Uw vraag is de basis van het asbestinventarisatierapport en de daaropvolgende werkzaamheden. Wij vinden het belangrijk om door te vragen, en ons in te leven in de situatie zodat het eindresultaat aansluit op alle (soms nog niet bewuste) wensen.

Onze deskundige onderzoekers kunnen vaak tijdens het werk eventuele knelpunten direct oplossen.

"Pragmatisch advies en onderzoek op maat, door kennis en ervaring"- Thierry de Wit Manager Asbest -

Kosten van een asbestinventarisatierapport

De exacte kosten van een asbestinventarisatie zullen afhangen van hoe groot en hoe complex de inventarisatie is. Het is van belang om van te voren exact aan te geven wat uw plannen zijn voor het gebouw of object. Zo worden alleen de benodigde zaken meegenomen en voorkomt u vertraging en financiële tegenvallers bij uw project.

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie over asbestinventarisaties, advies of vraag een vrijblijvende offerte aan.