Asfaltonderzoeken

Asfalt- en funderingsonderzoek

Voorafgaand aan reconstructiewerk van asfaltwegen dient te worden vastgesteld of het (oude) asfalt wel of niet teerhoudend is en of het in aanmerking komt voor (warm) hergebruik. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever is het mogelijk dat er gericht onderzoek wordt gedaan naar kwaliteit van de deklaag, tussenlaag, onderlaag en/of de ondergelegen funderingslaag. Asfaltonderzoeken worden uitgevoerd conform CROW 210 met een PAK-markertest en/of laboratoriumonderzoek. Tevens kan worden vastgesteld of de ondergelegen funderingslaag voor hergebruik in aanmerking komt als NV-bouwstof. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is hierbij ook een essentieel onderdeel.

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.