Begeleiding voorbereidingsfase

Begeleiding voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase dragen wij zorg voor de onderstaande trajecten:

  • verzamelen van bouwkundige informatie van gebouw en omgeving;
  • uitvoeren van een asbest en gevaarlijke stoffen onderzoek;
  • uitvoeren van een stoffeninventarisatie met betrekking tot hergebruik van aanwezige restmaterialen;
  • uitvoeren van de nodige omgevingsonderzoeken (bodem, explosieven, archeologie, flora en fauna, geluid en trillingen, belendingen);
  • verzorgen van de sloopmelding met betrekking tot sloopwerkzaamheden;
  • opstellen en indienen van ontheffingsaanvragen Wet natuurbescherming (Flora & Fauna);
  • opstellen en indienen van een saneringsplan en BUS melding (bij bodemverontreiniging);
  • verzorgen en coördineren van het afsluiten van nutsvoorzieningen;
  • coördinatie en overleg met de diverse instanties, onder andere overheid, gemeente en nutsbedrijven.

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.