Land- en waterbodemonderzoek

Bodemonderzoek naar verontreining:

Wilt u weten of de kwaliteit van de landbodem en/of waterbodem voldoet aan het huidige of toekomstig gebruik van uw projectlocatie? Dan vraagt dit om een gedegen bodemonderzoek.

Historisch vooronderzoek

Een goed land- en/of waterbodemonderzoek begint bij een historisch vooronderzoek waarbij relevante historische informatie (o.a. archieven, oude luchtfoto’s, voormalige activiteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken) worden geraadpleegd. Alle relevante informatie wordt verwerkt op een overzichtstekening en aan de hand hiervan wordt een boor- of sleuvenplan gemaakt. Zo is het ook voor een opdrachtgever inzichtelijk waar welke verdachte activiteiten zijn uitgevoerd. Dit vooronderzoek (incl. terreinverkenning) is het vertrekpunt van een goed en gedegen bodemonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend land- en/of waterbodemonderzoek, conform respectievelijk de NEN 5740, NEN 5707 en/of NEN 5720, geeft inzicht in de bodemkwaliteit ter plaatse van een onderzoekslocatie. Hierbij wordt veelal gecombineerd onderzoek uitgevoerd naar chemische parameters (eventueel inclusief PFAS) en/of de aanwezigheid van asbest. Bij onderzoek naar asbest in waterbodems wordt een boot met specifieke monsternemingsapparatuur en een stortrooster ingezet. De onderzoeksresultaten worden getoetst aan de geldende normen en wettelijke kaders. De veldwerkers van KP Adviseurs BV zijn gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000.

Nader bodemonderzoek

Een nader bodemonderzoek conform NTA 5755 zal worden uitgevoerd indien er sprake is van een significante bodemverontreiniging ter plaatse van een onderzoekslocatie. Op basis van bekende onderzoeksgegevens wordt een conceptueel model opgesteld en een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Bij een nader bodemonderzoek asbest wordt een uitgebreid sleuvenonderzoek gedaan om tot een representatief verontreinigingsbeeld te komen. Onderzoeksresultaten worden verwerkt in een overzichtstekening zodat betrokken partijen zich snel een beeld kunnen vormen van de verontreinigingssituatie. Tevens kan na deze fase een inschatting van de saneringskosten worden gemaakt en bijvoorbeeld een directieraming van de bodemsanering worden opgesteld. De accountmanager informeert de opdrachtgever structureel met betrekking tot de voortgang en tussentijdse onderzoeksresultaten zodat er eventueel tussentijds kan worden bijgestuurd.  

 ‘’ Onze adviseurs denken met u mee en onderscheiden zich door grondige kennis om te zetten in pragmatische oplossingen‘’ - Reimer van der Woude / Projectleider, vakgebied Bodem

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.