Circulair sloop- en projectmanagement

Circulaire sloop –en projectmanagement

KP Adviseurs BV wil samen met haar opdrachtgevers(s) de transitie naar een circulaire economie concreet vormgeven. Hierbij dragen wij bij aan de totstandkoming van een circulaire energie- en CO2-bewuste sloop- en bouwsector, waarin we respectvol en zo efficiënt mogelijk omgaan met schaarse primaire grondstoffen, zodat deze beschikbaar blijven voor toekomstige generaties.

Hoe doen we dat?

Wanneer de opdrachtgever de hierboven beschreven visie omarmt, kan circulariteit op basis van feitelijke vastlegging en innovatieve technieken binnen het sloop- en bouwproces verankerd worden. De focus ligt hierbij op effectief en efficiënt grondstoffengebruik. Hierdoor verlagen we het gebruik van primaire grondstoffen in de toekomst vanuit de duurzame gedachte.

 

Om materialen en grondstoffen maximaal te kunnen hergebruiken inventariseert KP Adviseurs voorafgaand aan de ontmanteling van het object/ gebouw de aanwezige herbruikbare materialen.

Circulair

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie of het plannen van een vrijblijvend gesprek.