Circulaire resultaten inzichtelijk maken

Circulaire resultaten inzichtelijk maken

Door optimaal hergebruik van materialen kan de CO2-impact van het project aantoonbaar sterk worden verlaagd. Het hergebruik van materialen, door middel van circulair slopen- en bouwen, betekent feitelijk dat deze materialen niet opnieuw geproduceerd hoeven te worden.

Een materiaalpaspoort van een gebouw wordt aan een CO2-paspoort te gekoppeld. Hierin is per hoeveelheid materiaal de CO2-impact opgenomen.

Zo wordt in kaart gebracht hoeveel CO2 er bespaard wordt.

Bepalen en controle eindresultaat

Voor het behalen van de goede circulaire resultaten is een realistische aanpak erg belangrijk.

KP Adviseurs maakt altijd de afweging tussen de technische staat, de milieu-impact, de mate van circulariteit en de waarde van het materiaal.

Om circulaire resultaten inzichtelijk te maken, werken we volgens het 10R model circulariteit. Met het gebruik van het vastgoedinformatiesysteem kunnen de resultaten meetbaar gemaakt worden.

Niveaus van circulariteit

 

Door de circulariteit meetbaar te maken, kunnen we onze opdrachtgevers gefundeerd ondersteunen om het primaire grondstoffenverbruik drastisch terug te dringen.

Overzicht performance dashboard

 Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie of om een vrijblijvend gesprek in te plannen.