Circulaire resultaten inzichtelijk maken

Circulaire resultaten inzichtelijk maken

Middels optimaal hergebruik van materialen kan de CO2-impact van het project aantoonbaar sterk worden verlaagd. Het hergebruik van materialen door middel van circulair slopen- en bouwen betekent feitelijk dat deze materialen niet opnieuw geproduceerd hoeven te worden.

HoeveelCO2 hiermee bespaard wordt bepaald door aan een materiaalpaspoort van een gebouw een CO2-paspoort te koppelen, waarin per hoeveelheid materiaal deCO2-impact is opgenomen.

Bepalen en controle eindresultaat

Bij het bepalen van de circulaire resultaten is een realistische aanpak prioriteit.

KP Adviseurs maakt altijd de afweging tussen de technische staat, de milieu-impact, de mate van circulariteit en de waarde van het materiaal.

 

Om circulaire resultaten inzichtelijk te maken, werken we conform het 10R model circulariteit. Met het gebruik van het vastgoedinformatiesysteem(CIRDAX) kunnen de resultaten meetbaar gemaakt worden.

Niveaus van circulariteit

 

Door de circulariteit meetbaar te maken, kunnen we onze opdrachtgevers gefundeerd ondersteunen om het primaire grondstoffenverbruik drastisch terug te dringen.

Overzicht performance dashboard