Ecologische quickscan

Ecologische quickscan

Wij kunnen voor u een verkennend ecologisch onderzoek (ecologische quickscan) verzorgen. Hierin onderzoeken wij of er beschermde planten en/of dieren in het plangebied of binnen de invloedsfeer voorkomen. Dit onderzoek vormt een onderdeel van de omgevingsvergunning.

Door vroegtijdig een ecologisch onderzoek uit te voeren naar de effecten van ruimtelijke ingrepen, kan vaak vertraging van (her)ontwikkelingsprojecten worden voorkomen.

Werkzaamheden van een ecologische quickscan:

  • deskresearch naar beschermde natuurgebieden;
  • inventarisatie mogelijk habitat beschermde flora en fauna plangebied;
  • mogelijke effecten voorgenomen werkzaamheden plangebied;
  • rapportage dient als basis voor eventuele vervolgstappen.
“ Bij bouwkundige activiteiten worden natuurwaarden vaak gezien als een lastig onderwerp. De ecologen van KP Adviseurs nemen u deze last graag uit handen” -Jelle Hendriks  / Projectmanager Sloop - Asbest - Ecologie

Wij zijn lid van het Netwerk Groene Bureaus.

Leden van het NGB:

  • adviseren conform de gedragscode van het NGB;
  • moeten voldoen aan de kwaliteitsstandaard van het NGB;
  • werken op HBO niveau, academische niveau of vergelijkbaar niveau.

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.