Inventariseren chroom-6

Inventariseren chroom-6

Wanneer er werkzaamheden gepland zijn aan onderdelen, welke mogelijk chroom 6 kunnen bevatten is het belangrijk om een inventarisatie uit te voeren. Per individuele locatie zal eerst een inschatting worden gemaakt hoeveel verschillende soorten coatings/verfsystemen zijn gebruikt ter plaatse van groepen constructies, constructiedelen, installaties, installatiedelen en dergelijke. Van iedere soort coatings/verfsysteem zal moeten worden beoordeeld op de aanwezigheid van chroom-6.

Chroom-6 inventarisatie

KP Adviseurs kan een inventarisatie naar chroom 6 uitvoeren door middel van visuele inspectie en monstername van onderdelen welke chroom 6 kunnen bevatten. Ook kan een onderzoeksstrategie in overleg worden bepaald aan de hand van een plan van aanpak. De uiteindelijke inventarisatie wordt uitgevoerd conform een erkende methode, representatieve monstername, geschikte analyse en kwaliteitsborging.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zal een rapportage worden opgesteld, waarbij (gebaseerd op de analyseresultaten) eventuele risico’s aan het licht worden gebracht. Tevens kan, er per situatie, bepaald worden of er aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn, wat de meest geschikte werkmethodiek is om het blootstellingsrisico zo laag mogelijk te houden en beoordeeld worden wat te doen met het vrijkomende materiaal, is het wel of geen gevaarlijkafval.

KP Adviseurs brengt de risico’s voor u in kaart en adviseert u welke passende maatregelen er genomen moeten worden. Op deze manier beschermt u uw medewerkers en voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw chroom-6 traject is bij KP Adviseurs in betrouwbare handen!

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie of het plannen van een vrijblijvend gesprek.