Nader onderzoek en advies mitigerende maatregelen

Nader onderzoek en advies mitigerende maatregelen

Als er beschermde soorten waargenomen zijn bij de ecologische quickscan of als het aannemelijk is dat zij aanwezig zijn wordt er een nader onderzoek aanbevolen.

Nader onderzoek naar beschermde soorten:

  • vervolgonderzoek soorten uit ecologische quickscan (bijvoorbeeld: vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen, enzovoort);
  • rapportage dient als basis voor eventuele ontheffing.

Advies mitigerende (voorkomen of verminderen van mogelijke negatieve effecten) maatregelen:

  • op basis van bevindingen uit het nader onderzoek, wordt samen met de opdrachtgever een mitigatieplan opgesteld;
  • verzorgen van mitigerende maatregelen onder ecologische begeleiding;
  • mitigerende maatregelen worden meegenomen in de ontheffingsaanvraag.

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.

     
KP Adviseurs BV is actief lid van het Netwerk Groene Bureaus