Ontheffingsaanvraag flora en faunawet

Wanneer is een ontheffingsaanvraag nodig volgens de Wet natuurbescherming?

Een ontheffingsaanvraag dient te worden aangevraagd als beschermde flora en fauna wordt verstoord door de voorgenomen werkzaamheden.

Werkzaamheden die bij een ontheffingsaanvraag door ons verzorgd kunnen worden:

  • activiteitenplan wordt opgesteld met de resultaten vanen het nader onderzoek;
  • mitigerende maatregelen uiteenzetten;
  • indienen ontheffingsaanvraag bevoegd gezag;
  • coördinatie en overleg met het bevoegd gezag.

De werkwijze van onze ervaren ecologen geven praktische oplossingen en zorgen voor het tijdig aanvragen van eventuele ontheffingen. In al onze werkzaamheden houden we rekening met de Wet natuurbescherming. Ook zijn we actief lid van het Netwerk Groene Bureaus.

"Binnen het ontheffingstraject kijken we vooral naar hoe bepaalde werkzaamheden wel doorgang kunnen vinden en hoe we het traject zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen" - Jelle Hendriks/ Projectleider Ecologie

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.