Overige ecologische begeleiding

Overige ecologische begeleiding

BREEAM-NL

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.

Werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen ten behoeve van de BREEAM

  • beoordeling duurzaamheid van gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën;
  • adviseren in duurzame alternatieven;
  • opstellen rapportage op basis van ecologische quickscan;
  • rapportage kan resulteren in hogere waardering van de bebouwing en in fiscale voordelen

De BREAAM rapportage maakt onderdeel uit van ecologisch onderzoek.

Bomeninventarisatie

Als er voor een projectontwikkeling bomen gekapt, gerooid of aangetast worden moet er meestal een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Dit kan op basis van een rapportage van een bomeninventarisatie.

Bij een bomeninventarisatie kunnen wij de volgende dingen voor u verzorgen:

  • inventariseren van de bomen in het plangebied;
  • bepalen van de waarde van bomen;
  • bepalen van het effecten van de voorgenomen werkzaamheden;
  • maken van een rapportage welke dient als basis voor eventuele vergunningsaanvraag;
  • onderzoeken (met in acht name van de Algemene Plaatselijke Verordening) of een omgevingsvergunning nodig is of dat een meldingsplicht voldoende is;
  • tevens kunnen wij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor u coördineren.

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.