Sloopmanagement

Sloopmanagement

Onze adviseurs kunnen het totale sloopmanagement bij ontwikkelingsprojecten voor u uit handen nemen. Naast gedegen milieukundige onderzoeken is een goede afstemming in de uitvoeringsfase tussen de verschillende disciplines (asbest, sloop, bodem en ecologie) van groot belang. Dit voorkomt onnodige vertraging en nadelige financiële gevolgen. Wij brengen de milieukundige risico’s ten aanzien van het ontwikkelingstraject voor u in beeld. Daarnaast adviseren wij u over de kosten en baten afwegingen.

Bij het uit handen geven van het gehele sloopmanagementtraject kunnen wij voor u een integrale of een individuele aanpak verzorgen. Hierbij wordt steeds gezocht naar een balans tussen de wettelijke kaders en de praktisch en financieel meest haalbare insteek.

Bij KP Adviseurs kunnen wij de kennis van zowel asbestinventarisatie, bodemonderzoek, ecologie en sloop onder één dak aanbieden. Stagnatie van de bouwwerkzaamheden (door bijvoorbeeld onvoorziene bodemverontreiniging) is vaak veel duurder dan het leveren van aanvullende onderzoeksinspanning in het voortraject. Door middel van onze grondige kennis en ervaring zijn wij in staat om in de onderzoeksfase al veel risico uit te sluiten, waardoor het herontwikkelingstraject in de uitvoering vaak soepeler verloopt.

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.