Stikstofberekening

Stikstofberekening

Met een stikstofberekening worden alle vormen van uitstoot met een bepaalde duur en beweging in kaart gebracht. Zo kan er aangetoond worden of er negatieve effecten op een Natura200 gebied zijn. Als er geen negatieve effecten zijn op het gebied dan is de uitkomst uit de berekening samen met het rapport genoeg om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Wanneer is een stikstofberekening nodig?

Het is sinds 2019 niet meer toegestaan om de hoeveelheid stikstof in een Natura 2000 gebied te vergroten. En vanaf begin november 2022 zijn deze regels nog verder aangescherpt, en is het bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor alle activiteiten en projecten verplicht door middel van een stikstofberekening of Aeriusberekening te controleren of de bouwwerkzaamheden invloed hebben op de hoeveelheid stikstof in het omliggende gebied. De stikstofberekening brengt in kaart of er sprake is van een mogelijk risico op uitstoot in een Natura 2000 gebied.

Vervolgstappen bij negatieve effecten op Natura 2000 gebied

Als er uit de berekening blijkt dat er een negatief effect is op een Natura 2000 gebied dan wordt er onderzocht of er binnen het project oplossingen gevonden kunnen worden om het negatieve effect te voorkomen (intern salderen). als intern salderen niet mogelijk is wordt er gekeken naar het benutten van stikstofruimte van anderen (extern salderen). Onze ecologen spelen hier een grote rol bij.

KP adviseurs kan u vrijblijvend een voorstel doen betreft stikstofberekening, advies en begeleiding. KP Adviseurs gaat met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellen en u zo snel mogelijk verder kan met uw project.