Verantwoordelijkheid werkgever bij chroom-6

Verantwoordelijkheid werkgever bij chroom-6?

Bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat dat er chroom-6 vrijkomt is het verplicht dat de werkgever beheersmaatregelen neemt om deze blootstelling te voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau te brengen. Ook als de werkzaamheden worden uitbesteedt, blijft het de verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze is te allen tijde verantwoordelijk voor een gezonde veilige werkplek. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken.

KP Adviseurs brengt de risico’s voor u in kaart en adviseert u welke passende maatregelen er genomen moeten worden. Op deze manier beschermt u uw medewerkers en voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving.

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie of het plannen van een vrijblijvend gesprek.