Verontreinigingsonderzoeken

Verontreinigingsonderzoeken

Bij onverwachte of ongewenste verontreiniging met of door asbest, kunnen we een onderzoek (conform de NEN 2991) uitvoeren. De wetgever verplicht een dergelijk onderzoek bij o.a. het in kaart brengen van de blootstellingsrisico's aan asbest voor de gebruikers en derden in gebouwen, woningen en objecten.

Voor meer informatie neem contact op via dit telefoonnummer of maak gebruik van dit e-mailadres.