Wat is het risico van chroom-6?

Wat is het risico van chroom-6?

Bij het uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het spuiten, bewerken of verwijderen van de verf kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen. Blootstelling hieraan kan op termijn leiden tot gezondheidsschade in verschillende vormen.

dextrose hanging on stainless steel IV stand
Mogelijke gezondheidsschade bij chroom-6