Nieuwsbericht

Continu meten grondwaterstanden bedrijfslocatie Rotterdam-Maasvlakte

Start met kijkenStart met lezen

Continu meten grondwaterstanden bedrijfslocatie Rotterdam-Maasvlakte

In opdracht van een grote energiemaatschappij heeft KP Adviseurs in combinatie met de veldmeetdienst (VLG) van gemeente Rotterdam een monitoringsonderzoek naar grondwaterstanden uitgevoerd ter plaatse van een grote bedrijfslocatie binnen de Rotterdamse haven.

Inventarisatie bodemopbouw in laagste en grondwaterstand

Dit onderzoek is uitgevoerd omdat er nieuw ondergronds leidingwerk aangelegd gaat worden. Hiervoor is het nodig de bodemopbouw en grondwaterstand binnen het te realiseren leidingentraject goed in kaart te brengen.

Continue metingen in peilbuizen 

Hiervoor hebben wij gedurende twee weken continue metingen in meerdere peilbuizen uitgevoerd. Dit om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de fluctuaties van grondwaterstanden die ook worden beïnvloedt door de nabij gelegen zeehaven.    

Procescertificaat BRL SIKB 2000

De plaatsing van peilbuizen is uitgevoerd onder ons procescertificaat BRL SIKB 2000 waarbij maaiveldhoogten en peilbuislocaties zijn uitgezet en ingemeten met de RTK-GPS. Door deze aanpak in combinatie met de inzet van geavanceerde meetinstrumenten, was het mogelijk om grondwaterstanden op centimeter-niveau in te meten.

Contstant inzichtelijke meetwaarden

Tevens konden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer online gedurende de gehele periode meekijken naar de gemeten grondwaterstanden en de veranderingen gedurende ieder etmaal. Als gevolg van getijdenwerking was er namelijk sprake van relatief grote stijghoogteverschillen in de grondwater standen met name aan de havenkant. Dit is weer mede bepalend voor de uiteindelijke enginering van het leidingontwerp.  

We zijn trots op dit mooie gecombineerde project met de veldmeetdienst (VLG) van gemeente Rotterdam met als resultaat een zeer tevreden opdrachtgever!

 

Solliciteer nu

Dank je wel

Je bericht is verstuurd. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Oops! Something went wrong while submitting the form.