Nieuwsbericht

Een schoner milieu begint bij jezelf!

Start met kijkenStart met lezen

Een schoner milieu begint bij jezelf!

 

Door deze gevleugelde uitspraak worden wij al jaren geconfronteerd met onze eigen impact op het milieu. Belangrijk hierbij is vooral zelf die eerste stap te zetten en pas dan naar anderen te kijken….

Als adviesbureau bewegen wij mee met deze gedachte. Kijken naar wat onze eigen impact is en wat wij kunnen verbeteren. Maar wij kijken ook naar de kansen die dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld circulariteit in sloop- en demontagetrajecten. Helaas vinden opdrachtgevers het soms lastig om de stap van nieuw naar hergebruik in nieuwbouwprojecten te maken. Geld versus een beter milieu en een beter imago is nog geen gemeengoed en dus nog niet algemeen omarmd. Daar zou verandering in moeten komen en dat kan als wij proberen om anders na te denken.

Stikstofvermindering

Met het hergebruik van sloopmaterialen wordt niet alleen de afvalberg kleingehouden, maar wordt ook een substantiële bijdrage geleverd aan het verminderen van de uitstoot van stikstof. Op dit moment wordt het verkleinen van de veestapel als ultiem middel gezien maar dat is natuurlijk niet de enige oplossing.

De agrarische sector mag ook van de andere medelanders verwachten dat die hun steentje bijdragen. Een forse vermindering van de uitstoot van stikstof is mede te behalen door onnodige transportbewegingen te voorkomen. Meer gebruik maken van gebruikte materialen betekent minder transport van nieuwe goederen en daardoor een fikse vermindering van schadelijke uitstoot. Omdenken is dus een must.

 Omdenken naar een nieuwe procesvolgorde bij sloop- en renovatieprojecten, welke hier goed bij past:

 -      inventariseren van de herbruikbaarheid en losmaakbaarheid van de aanwezige materialen:

-      het sloopbedrijf stelt een plan op welke materialen ook daadwerkelijk voor hergebruik geschikt zijn en koste aanvaardbaar kunnen worden vrijgemaakt;

-      de architect neemt deze vrijgekomen materialen mee in zijn nieuwbouwplan.

Een mooie maar zeker geen nieuwe gedachte. Een aantal bedrijven zien niet alleen mogelijkheden maar hebben deze nu al weten te realiseren. Deze bedrijven hebben dus aantoonbaar succes en dragen zo bij aan een schonere toekomst voor ons nageslacht.  

 Stichting Insert

De stichting Insert is een innovatief platvorm welke het aanjagen van een circulaire economie tot hoofddoel hebben verheven. Al sinds 2018 richt de stichting zich op het hoogwaardig hergebruik van o.a. uit sloop vrijkomende materialen en groenobjecten.

Onder deze stichting hangt een coöperatie waarbinnen diverse bedrijven het circulaire hergebruik niet alleen stimuleren maar het zelf ook dagelijks in de praktijk brengen.

Hieronder een aantal van deze bedrijven nader uitgelicht:

 C.A. de Groot

Al 65 jaar is het bedrijf van Kees de Grootbezig om zich binnen de wereld van de sloop, milieu en reststoffen te positioneren. Het bedrijf is met de derde generatie, Kees de Groot, volop in ontwikkeling. Dit past ook bij de ondernemende geest van Kees. Een geest die graag aansluiting zoekt bij wat de markt nu nodig heeft en waar deze straks heen zal bewegen. Een markt die niet alleen aan nu maar ook aan de leefomgeving van de kinderen later moet denken. Kees is er klaar voor en beweegt mee. Eén van zijn allerbelangrijkste speerpunten is het circulair slopen. Het selectief uit elkaar halen van bouwwerken en objecten waarbij afvalstoffen als grondstof opnieuw kunnen worden ingezet. Als voorzitter van de branchevereniging Veras(vereniging van sloopaannemers) heeft hij de ingangen die mogelijk het verschilkunnen maken. Brengt hij het circulair slopen dagelijks onder de aandacht en draagt daarmee zorg voor een duurzaam bouwproject.

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek heeft onder leiding van René Plaggenburg in 2017 als eerste bedrijf in de sloop en wegenbouw de doelen zoals vermeld bij SDG omarmd. Dusseldorp heeft haar bedrijfsstrategie omgezet en handelt in de wens zich zo volledig mogelijk op duurzaamheid te richten.

Om als bedrijf een bijdrage te leveren aan een schonere wereld moeten er veranderingen komen in het slopen en aanleggen van wegen. Zij denken onder andere mee bij nieuwbouwprocessen. Dagelijks wordt een aanzet gegeven aan nieuwe creatieve ideeën. Deze worden gedeeld met mensen en organisaties die instaat zijn deze in actie om te zetten. Voorbeelden die resulteerden in het onder andere uitzagen van appartementen uit een flat. De vrijgekomen betonelementen vormden daarbij de basis van nieuwe laagbouw. Andere gezaagde betonblokken worden als wandafwerking en muurdelen gebruikt. Ook wordt er gebruik gemaakt van circulaire verkooppunten waarbij de vrijgekomen en gecertificeerde goedgekeurde materialen opnieuw een eigen identiteit krijgen. Zo is de cirkel weer rond en werkt Dusseldorp aan een duurzame en circulaire toekomst.

Circulair slopen en bouwen is beter voor het milieu

Milieuverantwoord slopen lijkt een nieuwe hype maar bestaat feitelijk al langer. Lang geleden werd met de introductie van de “ladder van Lansink” al een eerste stap gezet in het beperken van afvalstoffen en heeft daarmee mogelijk het fundament gelegd voor de gedachte van vandaag. De bewustwording dat de ruimte steeds schaarser wordt en de druk op de natuur desastreuze vormen lijkt aan te nemen, doen ons beseffen dat de afvalbergen, het verbranden van afval en stikstof sterk beperkt moeten worden.

Dit beweegt ons tot het nemen van die maatregelen welke nodig zijn om het welzijn van mens en natuur te herstellen.

Circulaire economie & KP Adviseurs BV

KP Adviseurs ziet het als zijn taak om samen met de marktpartijen en belanghebbenden meer betrokkenheid te creëren bij juist het hergebruiken vanuit sloop afkomstige materialen.

Wij kunnen uw project van het begin tot het eind vakkundig begeleiden en onze specialisten kunnen u adviseren welke mogelijkheden er zijn in milieu verantwoord slopen.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met onze contactpersoon Jelle Hendriks: 06 11 64 64 31 of per mail. Wij helpen u graag bij uw weg naar een schonere toekomst!

Solliciteer nu

Dank je wel

Je bericht is verstuurd. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Oops! Something went wrong while submitting the form.