Nieuwsbericht

LAVS: het Landelijk Asbest Volg System

Start met kijkenStart met lezen

Het Landelijk Asbest Volg System (LAVS)

 

Waarvoor is het LAVS?

Wat veel mensen niet weten is, dat wanneer er een opdracht tot een asbestinventarisatie gegeven wordt, de informatie uit deze asbestinventarisatie moet worden ingevoerd in het LAVS. Vanuit dit systeem kan de saneerder de benodigde informatie binnenhalen en na afloop de “stortbonnen” als bewijs van afvoer invoeren.

Asbestinventarisatie

Na afloop van de sanering dient deze door een erkend laboratorium te worden vrijgegeven en wordt ook de uitslag hiervan in het LAVS opgenomen. In het LAVS wordt dus het gehele proces van onderzoek, saneren en vrijgeven gemonitord en vastgelegd.

 

Wat was de beoogde doelstelling?

De doelstelling van het LAVS is om inzicht te krijgen in de asbestketen maar vooral ook eenvoudiger toezicht te kunnen houden op een juiste uitwerking en afronding van het gehele proces. Het illegaal saneren van asbest zou hiermee lastiger gemaakt worden en de controle op de werkzaamheden door bevoegde gezagen eenvoudiger. De opzet was dat het LAVS geen lastenvermeerdering met zich mee zou brengen. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger.

 Theorie versus praktijk

Al snel bleek dat de theoretische benadering en de opbouw van het systeem niet overeenkwam met het feitelijke proces. Tijdens de gehele looptijd vanaf 30 maart 2017 tot heden zijn er zoveel problemen geweest en is er zoveel aan het systeem veranderd en gewijzigd dat men zich de vraag kan stellen of de inhoud van het systeem nog wel betrouwbaar is? Van de beloofde lastenvermindering is ook weinig terecht gekomen.

De kosten zijn substantieel en het systeem draagt zeker niet bij aan lagere asbestsaneringskosten.

Asbestvezels

 

Wat nu?

Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het LAVS. Samen met de diverse partijen in de keten, wordt getracht om te leren van het verleden en het systeem praktischer en beter bruikbaar te maken. De grootste uitdaging zal echter zitten in het feit dat de huidige database niet meer betrouwbaar mag worden geacht. Welke gevolgen dit kan hebben voor hen die een grotere vastgoedportefeuille hebben is nu nog niet te overzien. Voor hen die vastgoed willen aanschaffen zijn de gegevens uit het LAVS ook niet voldoende om daarmee iedere risico op het mogelijk aanwezig zijn van asbesttoepassingen uit te sluiten. Bij aankoop en of verbouwingen is het belangrijk hiermee rekening te houden.

Tips

Als nieuwe eigenaar een object en of bouwwerk van voor 1994 is het belangrijk te controleren of een eventuele asbestinventarisatierapport een volledige rapportage is van het gehele bouwwerk zonder uitsluitingen. Uitsluitingen of het ontbreken van een asbestinventarisatie kan immers op een later tijdstip voor ongewenste problemen en blootstellingen zorgen. Als inventarisatierapporten ontbreken is een asbestinventarisatie geen overbodige luxe.

 

Tot slot

De specialisten van KP Adviseurs BV staan voor u klaar om eventuele vragen die u heeft gekregen naar aanleiding van dit stuk te beantwoorden. Stuur gerust een mailtje, of bel ons: 0348 478 050 en vraag naar onze asbestspecialisten.

Solliciteer nu

Dank je wel

Je bericht is verstuurd. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Oops! Something went wrong while submitting the form.