Nieuwsbericht

Rubbergranulaat (SBR-infill) op kunstgrasvelden

Start met kijkenStart met lezen

Rubbergranulaat(SBR-infill) op kunstgrasvelden

 

Wat is Rubbergranulaat?

 Rubbergranulaat (SBR-infill) is fijngemalen rubber en is meestal gemaakt van oude autobanden.

Het wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven.

Wanneer is rubbergranulaat een probleem?

 Door een omgevingsdienst in het westen van het land is een gemeente aangeschreven om de groenstroken vlakbij kunstgrasvelden te saneren.

Op de kunstgrasvelden is gedurende een lange tijd gebruik gemaakt van rubbergranulaat.

De kunstgrasvelden zijn inmiddels vervangen door kunstgras met een andere infill.

Maar de omgevingsdienst heeft, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, geconcludeerd dat er ter plaatse van de groenstroken nabij de kunstgrasvelden sprake was van een nieuw geval van bodemverontreiniging. De eigenaar is onder last van een dwangsom verzocht om op korte termijn maatregelen te treffen om de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Bodemsaneringstraject rubbergranulaat

Op verzoek van de eigenaar van de sportvelden heeft KP Adviseurs de bodem kwaliteit ter plaatse verder inzichtelijk gemaakt om een representatief beeld te verkrijgen van de verontreinigingssituatie.

KP Adviseurs heeft de opdrachtgever bijgestaan in het gehele bodemsaneringstraject bij:

 

-de uitvoering van het saneringsonderzoek;

-het opstellen van een plan van aanpak;

-de verzorging van de aanbesteding van de bodemsanering;

-de milieukundige begeleiding van de bodemsanering;

-het opstellen van een saneringsevaluatieverslag.

 

Inmiddels heeft het bevoegd gezag ingestemd met het saneringsresultaat en de last onder dwangsom is ingetrokken. Het is het traject naar tevredenheid van alle betrokkenen afgerond.

 

Milieuvraagstukken → KP Adviseurs BV

 KP Adviseurs zorgt voor een advies op maat en we begeleiden het project van begin tot einde, zodat u zich kan concentreren op uw eigen werkzaamheden.

Door onze integrale aanpak wordt de opdrachtgever zo veel mogelijk ontzorgd en loopt het traject zo min mogelijk vertraging op.

Heeft u problemen met rubbergranulaat of andere milieuvraagstukken, neem dan contact op met onze adviseurs.

Solliciteer nu

Dank je wel

Je bericht is verstuurd. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Oops! Something went wrong while submitting the form.