Woordenboek

Flora- en faunawet

De Flora- en fauna wet was een Nederlandse wet in formele zin die de bescherming van dier- en plantensoorten regelde. De wet trad voor een deel op 2 juli 1999 en voor het overige deel op 1 april 2002 in werking en werd op 1 januari 2017 ingetrokken. Vanaf 1 januari 2017 heeft de Wet Natuurbescherming de Flora- en faunawet overgenomen. Deze wetgeving maakt een belangrijk onderdeel uit van ecologisch onderzoek.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie