Woordenboek

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geeft regels voor de toepassing van grond en baggerspecie. Hiermee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater als gevolg van de toepassing voldoende wordt beschermd.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie