Woordenboek

Historisch vooronderzoek

Met behulp van een historisch vooronderzoek wordt een inschatting gemaakt of en waar op een bepaalde locatie bodemverontreiniging te verwachten is. Op basis van verschillende bronnen (bijvoorbeeld archieven, oude luchtfoto's, voormalige activiteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken) wordt dit in kaart gebracht voordat veldwerk wordt uitgevoerd.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie