Woordenboek

Mitigatie

Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of verminderen van de negatieve effecten van werkzaamheden of handelen door het treffen van maatregelen.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie