Woordenboek

Natuurwetgeving

Natuurgebieden, planten en dieren worden in Nederland beschermd door de Natuurwetgeving. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet 2002 en de Boswet. De Wet Natuurbeschermingswet zal vanaf 1 januari 2023 opgaan in de Omgevingswet. De omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie