Woordenboek

Ontheffingsaanvraag

Voor activiteiten en projecten die effect hebben op beschermde plant- en diersoorten is in de meeste gevallen een ontheffing nodig. Voor de aanvraag van de ontheffing moet u veel informatie aanleveren over de geplande activiteiten en de aanwezige soorten in en rond het plangebied. De resultaten uit een ecologische quickscan vormen een goede basis voor de aanvraag. Een ecologisch werkprotocol is een belangrijk onderdeel van de ontheffingsaanvraag. Daarnaast is er vaak een mitigatieplan nodig.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie