Woordenboek

Stikstof

Stikstof is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof, zoals stikstofoxiden en ammoniak die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu als er te veel van in de bodem of het water terechtkomt.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie