Woordenboek

Teerhoudend asfalt

Teerhoudend asfalt bestaat voor een gedeelte uit koolteer, kortweg "teer" genoemd. Teer bestaat uit een grote hoeveelheid aan stoffen, waaronder polycyclische aromatiesche koolwaterstoffen (PAK's). Van PAK's is vastgesteld dat ze kankerverwekkend zijn.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie