Woordenboek

NEN 5725

De NEN 5725 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het milieuhygiënisch vooronderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Het doel van het vooronderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie.

Terug naar het woordenboek BodemTerug naar het woordenboek AsbestTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek EcologieTerug naar het woordenboek Ecologie